Proces kupna mieszkania kończy się wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Następujące po tym uiszczenie płatności to jednak nie jedyny obowiązek, jaki stoi przed nabywcą. Ważne są także inne formalności, które wciąż oczekują na załatwienie. Poniżej przedstawiamy i omawiamy najważniejsze z nich, wskazując przy okazji na co należy zwrócić szczególną uwagę, by doprowadzić sprawę zakupu do końca. Omawiamy ten temat w odniesieniu do nabywców lokali z rynku wtórnego oraz pierwotnego. 

Formalności po zakupie mieszkania z rynku wtórnego 

Akt własności jest dokumentem stwierdzającym, od jakiego momentu dana nieruchomość (mieszkanie, dom, lokal, obiekt użytkowy, a także działka), należy do konkretnej osoby. Zawarte w akcie informacje należy przekazać do właściwych urzędów, w których zostaną uwzględnione. Przede wszystkim jest to wydział ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym. Należy zaktualizować wpis w księdze, wnosząc między innymi informacje dotyczące nowego właściciela. W załatwieniu tej sprawy powinien pomóc notariusz. 

W przypadku nieruchomości kupionych na kredyt – także bank, który go udzielił, powinien zostać powiadomiony o tym fakcie. W tym celu należy udostępnić oryginał aktu notarialnego. 

Gdy nieruchomość została już nabyta, konieczne będzie zawarcie nowych umów z dostawcami najważniejszych mediów i energii dla danego lokalu – gazu, prądu, internetu, telewizji. Niekiedy dokonuje się jedynie przepisania umowy ze starego na nowego właściciela. 

Konieczne będzie też przekazanie informacji o nabyciu nieruchomości do wspólnoty mieszkaniowej, zarządcy danej nieruchomości bądź też biura spółdzielni. Istotne jest pod tym względem spisanie stanu liczników wody i rozpoczęcie naliczania czynszu. Warto załatwić tę sprawę jak najszybciej i upewnić się, że nie zostaniemy obarczeni opłatami za media zużyte przez poprzednich mieszkańców. 

Należy także wystąpić o rozpoczęcie naliczania podatku od nieruchomości. Jest to osobny typ opłaty, niewiązany z jednorazowo pobieranym podatkiem z tytułu kupna mieszkania. Jest on opłacany cyklicznie, a jego wartość zależy głównie od metrażu danego lokalu. Z wnioskiem tym należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu (np. urzędu miasta) Jednorazowy podatek od zakupu jest natomiast opłacany za pośrednictwem notariusza. 

Sprawy istotne przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego 

Zakup z rynku pierwotnego jest pod pewnymi względami bardziej skomplikowany i wymaga dopełnienia dodatkowych formalności. Przede wszystkim należy rozpocząć rozliczanie podatku VAT i PCC (podatek od kupna mieszkania). Pomocy w załatwieniu tej sprawy powinien udzielić notariusz. 

U zarządcy danej nieruchomości należy ustalić wysokość zaliczek na wodę i z tytułu odbioru śmieci, a także rozpocząć naliczanie czynszu administracyjnego. 

Podobnie jak w przypadku lokali z rynku wtórnego, należy zgłosić się do odpowiedniego wydziału sądu rejonowego – w celu założenia księgi wieczystej. Wykonanie tego zadania wymaga zgromadzenia dużej ilości dokumentacji i formularzy, dlatego warto zdać się na fachową pomoc notariusza. Wniosek o wpis lub założenie księgi wieczystej można złożyć listownie, a obecnie są one prowadzone wyłącznie w wersji cyfrowej.